v.l. Bichyko BVyezeryeli, BR Neuss und Sebastian Lidbarski, TuS Gerresheim